HTL Computer

- Địa chỉ:  302 đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- ĐT: 02603867653 - 0905015899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@maytinhhtl.com

- Facebook: HTL Computer

Liên Hệ
Chủ nhật, 25 Tháng 2 2024

Bảng màu của các trang mạng xã hội

Chuyên mục: IT

Bảng mã màu sắc chính của các trang mạng xã hội nổi tiếng trên thế gới

Faceboook

Hex: #3b5998
RGB: rgb(59, 89, 152)

 

 

 

Dribbble

Hex: #ea4c89
RGB: rgb(234, 76, 137)

 

 

 

Twitter

Hex: #1da1f2
RGB: rgb(29, 161, 242)

 

 

 

Google+

Hex: #dd4b39
RGB: rgb(221, 75, 57)

 

 

 

YouTube

Hex: #ff0000
RGB: rgb(255, 0, 0)

 

 

 

Linkedin

Hex: #0077b5
RGB: RGB: rgb(0, 119, 181)

 

 

 

Instagram

Hex: #d6249f
RGB: rgb(131, 58, 180)

 

 

 

WhatsApp

Hex: #25d366
RGB: rgb(37, 211, 102)

 

 

 

Pinterest

Hex: #bd081c
RGB: rgb(189, 8, 28)

 

 

 

Vine

Hex: #00b488
RGB: rgb(0, 180, 136)

 

 

 

Snapchat

Hex: #fffc00
RGB: rgb(255, 252, 0)

 

 

 

Quora

Hex: #a82400
RGB: RGB: rgb(168, 36, 0)

 

 

 

Dropbox

Hex: #007ee5
RGB: rgb(0, 126, 229)

 

 

 

Flickr

Hex: #ff0084
RGB: rgb(255, 0, 132)

 

 

 

Tumblr

Hex: #35465c
RGB: rgb(53, 70, 92)

 

 

 

Vkontakte

Hex: #45668e
RGB: rgb(69, 102, 142)

 

 

 

Vimeo

Hex: #1ab7ea
RGB: rgb(26, 183, 234)

 

 

 

Foursquare

Hex: #f94877
RGB: rgb(249, 72, 119)

 

 

 

Spotify

Hex: #1DB954
RGB: rgb(29, 185, 84)

 

 

 

Github

Hex: #333
RGB: rgb(51, 51, 51)

 

 

 

Behance

Hex: #1769ff
RGB: rgb(23, 105, 255)

 

 

 

RSS

Hex: #f26522
RGB: rgb(242, 101, 34)

 

 

 

Medium

Hex: #03a87c
RGB: rgb(3, 168, 124)

 

 

 

Periscope

Hex: #40a4c4
RGB: gb(64, 164, 196)

 

 

 

Reddit

Hex: #ff4500
RGB: rgb(255, 69, 0)

 

 

Code màu sắc chủ đạo của các trang mạng xã hội

 

Địa đểm địa chỉ đường đi gần đây nhất cửa hàng HTL Computer Shop Kon Tum

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer