HTL Computer

- Địa chỉ:  302 đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- ĐT: 02603867653 - 0905015899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@maytinhhtl.com

- Facebook: HTL Computer

Liên Hệ
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2024

Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học lớp 8, 9, 10

Chuyên mục: IT

Bài viết tổng hợp kiến thức về Bảng Tuần Hoàn Hóa Học dành cho các em học sinh khi muốn học môn Hóa. Đồng thời chia sẻ những mẹo học thuộc bảng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiệu quả nhất.

1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Mendeleev

Bảng tuần hoàn Hóa Học hay bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tốt Hóa Học Mendeleev liệt kệ các số hiệu nguyên tử ( số proton hạt nhân ) của các nguyên tố và những tính chất Hóa Học tuần hoàn của chúng được con người biết đến.

Bảng tuần hoàn nguyên tố Hóa Học Mendeleev thể hiện theo thứ tự các số hiệu nguyên tử tăng dần của các nguyên tốt và hiển thị với các ký hiệu tương ứng trong từng ô. Một bảng đầy đủ gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 7 dòng và 18 cột và 2 dòng nằm dưới cùng.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 8, 9, 10

Theo lịch sử thì bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa Học xuất hiện từ trước thời của Mendeleev, nó xuất hiện cuối thế kỷ 18 TCN và nó đã khám phá ra hầu hết các nguyên tố chính ( khoảng 15 nguyên tố ). Mendeleev dựa vào đó phát triển bảng tuần hoàn của riêng mình để chi ra quy luật tuần hoàn của các nguyên tốt này. Ông đã tìm ra được những mối liên kết giữa các nguyên tố với nhau. Dựa vào những cống hiến đó ông được xem là người công bố bảng Hệ Thống Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học đầy đủ năm 1869 và tên ông được đặt cho chính bảng này.

Ông đã tiên đoán trước thuộc tính của các nguyên tố chưa ược khám phá và ông hy vọng những chất này sẽ điền vào các ô trống trong bảng. Hầu hết các tiên đoán của ông đề đúng, các nguyên tố cũng dần dần được phát hiện ra và thêm vào bảng, nhờ đó bảng luôn được chỉnh sửa, phát triển, mở rộng các chất mới.

2. Chi tiết của một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Trong bảng một ô thể hiện các chỉ số của một nguyên tố Hóa Học và các thông số cơ bản của nó :

– Số thứ tự của nguyên tốt = tổng số đơn vị điện tích của hạt nhân ( số Z ) = số proton = số electron trong chính nguyên tử đó

– Chính số thứ tự và nguyên tố đã = tổng số đơn vị điện tích cua hạt nhất = số proton = chính số electron trong nguyên tử đó

Chi tiết của một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn


3. Tìm hiểu chu kỳ của bảng tuần hoàn hóa học 8

Định nghĩa : Một dãy các nguyên tố có chung số electron được gọi là một chu kỳ, Các nguyên tố này được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân của chất đó.

Số electron của nguyên tử đó cũng chính là số thứ tự của chu kỳ đó. Trong bảng có 7 chu kỳ của các nguyên tố.

Tìm hiểu chu kỳ của bảng tuần hoàn hóa học 8

4. Nhóm của các nguyên tố hóa học

Định nghĩa : Các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau thì tạo thành một nhóm. Các nguyên tố trong nhóm có tính chất gần giống nhau và được xếp chung một cột trong bảng.

Nhóm của các nguyên tố hóa học

Các Mẹo Học Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn Hóa Học

Trong Hóa Học thì bảng tuần hoàn nguyên tố Hóa Học là kiến thức nền tàng khá quan trọng, nó có ứng dụng rất nhiều trong khi học và làm bài tập, trong các kỳ thi. Mặc dù quan trọng nhưng việc học hiểu và thuộc là điều không hề dễ dàng. Chính vì thế, nhiều giáo viên và các em học sinh giỏi đã nghĩ ra nhiều cách học bảng này một cách hiệu quả.

Hiện này, có khá nhiều phương pháp học bảng tuần hoàn Hóa Học hiệu quả giúp các em học sinh dễ dàng học hơn. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ là công cụ hỗ trợ còn việc học giỏi hay không đều là sự cố gắng của chính bản thân các em. Việc áp dụng các phương pháp này kết hợp với việc chăm chỉ làm nhiều bài tập liên quan sẽ giúp các em nhớ lâu và sâu hơn.

1. Cách ghi nhớ bảng tuần hoàn bằng thơ

Bằng những vần thớ vui vẻ, lãng mạng sau các em sẽ nghi nhớ bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa Học một cách đơn giản hơn, cùng xem nhé:

Bài 1 : Nhóm các nguyên tố có số thứ tự từ 1 – 20:

Cách ghi nhớ bảng tuần hoàn bằng thơ

Các nhóm nguyên tố sốtừ 21-30:

Cách ghi nhớ bảng tuần hoàn bằng thơ

Học thuộc bảng tuần hoàn Hóa Học bằng câu vần

Điểm chung của các phương pháp học được nhiều các em học sinh sử dụng và chia sẻ đó là biến những ký hiệu hóa học khô khan thành các câu từ, vần điệu có ý nghĩa khiến cho việc học bảng tuần hoàn nguyên tố Hóa Học trở nên thú vị hơn.

Cách 1 : Dãy hóa trị

Cách ghi nhớ bảng tuần hoàn bằng thơ

  Cách 2 :

Cách ghi nhớ bảng tuần hoàn bằng thơ

 

Địa đểm địa chỉ đường đi gần đây nhất cửa hàng HTL Computer Shop Kon Tum

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer