HTL Computer

- Địa chỉ:  302 đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- ĐT: 02603867653 - 0905015899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@maytinhhtl.com

- Facebook: HTL Computer

Liên Hệ
Chủ nhật, 03 Tháng 12 2023

Địa chỉ trang web của google tại các nước thế giới

Chuyên mục: IT

Tổng hợp danh sách tên miền (Domain) google các nước trên thế giới, đuôi tên miền google trùng với đuôi tên miền quốc gia sở tại


USA (.com) www.google.com
Afghanistan (.com.af) www.google.com.af
American Samoa (.as) www.google.As
Anguilla (.off.ai) www.google.off.ai
Antigua and Barbuda (.com.ag) www.google.com.ag
Argentina (.com.ar) www.google.com.ar
Armenia (.am) www.google.am
Australia (.com.au) www.google.com.au
Austria (.at) www.google.at
Azerbaijan (.az) www.google.az
Bahrain (.com.bh) www.google.com.bh
Bangladesh (.com.bd) www.google.com.bd
Belgium (.be) www.google.be
Belize (.com.bz) www.google.com.bz
Bolivia (.com.bo) www.google.com.bo
Bosnia and Herzegovina (.ba) www.google.ba
Botswana (.co.bw) www.google.co.bw
Brazil (.com.br) www.google.com.br
British Virgin Islands (.vg) www.google.vg
Bulgaria (.bg) www.google.bg
Burundi (.bi) www.google.bi
Canada (.ca) www.google.ca
Chile (.cl) www.google.cl
China (.cn) www.google.cn
Colombia (.com.co) www.google.com.co
Congo, Democratic Republic of the (.cd) www.google.cd
Congo, Republic of the (.cg) www.google.cg
Cook Islands (.co.ck) www.google.co.ck
Costa Rica (.co.cr) www.google.co.cr
Croatia (.hr) www.google.hr
Cuba (.com.cu) www.google.com.cu
Czech Republic (.cz) www.google.cz
Cote dCase Ivoire (.ci) www.google.ci
Denmark (.dk) www.google.dk
Djibouti (.dj) www.google.dj
Dominica (.dm) www.google.dm
Dominican Republic (.com.do) www.google.com.do
Ecuador (.com.ec) www.google.com.ec
Egypt (.com.eg) www.google.com.eg
El Salvador (.com.sv) www.google.com.sv
Estonia (.ee) www.google.ee
Ethiopia (.com.et) www.google.com.et
Fiji (.com.fj) www.google.com.fj
Finland (.fi) www.google.fi
France (.fr) www.google.fr
Gambia (.gm) www.google.gm
Germany (.de) www.google.de
Gibraltar (.com.gi) www.google.com.gi
Greece (.com.gr) www.google.com.gr
Greenland (.gl) www.google.gl
Guatemala (.com.gt) www.google.com.gt
Guernsey (.gg) www.google.gg
Haiti (.ht) www.google.ht
Honduras (.hn) www.google.hn
Hong Kong (.com.hk) www.google.com.hk
Hungary (.hu) www.google.hu
Iceland (.is) www.google.is
India (.co.in) www.google.co.in
Indonesia (.co.id) www.google.co.id
Ireland (.ie) www.google.ie
Isle of Man (.co.im) www.google.co.im
Israel (.co.il) www.google.co.il
Italy (.it) www.google.it
Jamaica (.com.im) www.google.com.im
Japan (.co.jp) www.google.co.jp
Jersey (.co.je) www.google.co.je
Jordan (.jo) www.google.jo
Kazakhstan (.kz) www.google.kz
Kenya (.co.ke) www.google.co.ke
Kyrgyzstan (.kg) www.google.kg
Latvia (.lv) www.google.lv
Lesotho (.co.ls) www.google.co.ls
Libya (.com.ly) www.google.co.ly
Liechtenstein (.li) www.google.li
Lithuania (.lt) www.google.lt
Luxembourg (.lu) www.google.lu
Malawi (.mw) www.google.mw
Malaysia (.com.my) www.google.com.my
Malta (.com.mt) www.google.com.mt
Mauritius (.mu) www.google.mu
Mexico (.com.mx) www.google.com.mx
Micronesia (.fm) www.google.fm
Mongolia (.mn) www.google.mn
Montserrat (.ms) www.google.ms
Morocco (.co.ma) www.google.co.ma
Namibia (.com.na) www.google.com.na
Nepal (.com.np) www.google.com.np
Netherlands (.nl) www.google.nl
New Zealand (.co.nz) www.google.co.nz
Nicaragua (.com.ni) www.google.com.ni
Norfolk Island (.com.nf) www.google.com.nf
Norway (.no) www.google.no
Oman (.com.om) www.google.com.om
Pakistan (.com.pk) www.google.com.pk
Panama (.com.pa) www.google.com.pa
Paraguay (.com.py) www.google.com.py
Peru (.com.pe) www.google.com.pe
Philippines (.com.ph) www.google.com.ph
Pitcairn (.pn) www.google.com.pn
Poland (.pl) www.google.pl
Portugal (.pt) www.google.pt
Puerto Rico (.com.pr) www.google.com.pr
Qatar (.com.qa) www.google.com.qa
Romania (.ro) www.google.ro
Russia (.ru) www.google.ru
Rwanda (.rw) www.google.rw
Saint Helena (.sh) www.google.sh
San Marino (.sm) www.google.sm
Saudi Arabia (.com.sa) www.google.com.sa
Senegal (.sn) www.google.sn
Seychelles (.sc) www.google.sc
Singapore (.com.sg) www.google.com.sg
Slovakia (.sk) www.google.sk
Slovenia (.si) www.google.si
South Africa (.co.za) www.google.co.za
South Korea (.co.kr) www.google.co.kr
Spain (.es) www.google.es
Sri Lanka (.lk) www.google.lk
St.Vincent and the Grenadines (.com.vc) www.google.com.vc
Sweden (.se) www.google.se
Switzerland (.ch) www.google.ch
Taiwan (.com.tw) www.google.com.tw
Tajikistan (.com.tj) www.google.com.tj
Thailand (.co.th) www.google.co.th
The Bahamas (.bs) www.google.bs
Tonga (.to) www.google.to
Trinidad and Tobago (.tt) www.google.tt
Turkey (.com.tr) www.google.com.tr
Turkmenistan (.tm) www.google.tm
U.S. Virgin Islands (.co.vi) www.google.co.vi
Uganda (.co.ug) www.google.co.ug
Ukraine (.com.ua) www.google.com.ua
United Arab Emirates (.ae) www.google.ae
United Kingdom (.co.uk) www.google.co.uk
Uruguay (.com.uy) www.google.com.uy
Uzbekistan (.co.uz) www.google.co.uz
Venezuela (.co.ve) www.google.co.ve
Vietnam (.com.vn) www.google.com.vn
Zambia (.co.zm) www.google.co.zm

 

Địa đểm địa chỉ đường đi gần đây nhất cửa hàng HTL Computer Shop Kon Tum

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer